GIẢI PHÁP CUNG ỨNG HOÁ CHẤT THÍ NGHIỆM

Đặt mua hoá chất dễ dàng với chemSHOP: miễn phí và tiện dụng

Login

CÔNG CỤ TÌM KIẾM VÀ LỰA CHỌN HẠNG MỤC DỰA TRÊN

  • Tên và mã hoá chất của nhà sản xuất
  • Số định danh (CAS Number)
  • Chất lượng và ứng dụng (Purity and grade)
  • Thông số kỹ thuật (Specification)

ỨNG DỤNG WEB TIỆN LỢI

  • Hỗ trợ 24/7
  • Dễ sử dụng
  • Nhanh chóng
  • Quản lý nhiều người dùng
  • Tốn chi phí